Methode

Allemaal profilers

Ontwikkelingsmethode die de identiteit van een winkelwijk blootlegt via haar gebruikers. Deze methode kan gevoelige en kwalitatieve elementen opleveren.

Fase

Positionering

Type oefening

 • Gegevensverzameling
 • Ontwikkeling van ideeën

Duur

3uur

Moeilijkheid

2/5

Mate van betrokkenheid

advancer,

Aantal

10 tot 20

Profiel

Twee mogelijkheden: - de verschillende actoren van een wijk mengen (openbare dienst, deskundigen, handelaars, omwonenden, consumenten, verenigingen van handelaars) - specifieke panels organiseren per type van de wijk

Operationeel team

1 of 2 moderatoren - 1 secretaris, 1 live painter die nota neemt door de discussies van de workshop te tekenen

Plaats

Uitgeruste vergaderruimte (tafels, stoelen, videoprojector en scherm, flip-over of whiteboard)

Benodigd materiaal

Flip-over, post-its, whiteboard, recorder

Voordelen

legt gevoelige en meegemaakte gegevens vast, bevestigt kwantitatieve gegevens en toets de meningen aan verschillende belangrijke lokale actoren.

Aandachtspunten

Het is raadzaam om een recorder te gebruiken gezien de dichtheid van de verwerkte informatie en om tijdens de workshop één of meer pauzes t nemen.

Bereidingstijd)

 • Voorbereiding van de moderatietools: actualisering en afdrukken van de moderatie- en oefeningtools
 • Organisatie van de catering: dranken en maaltijden voorzien op basis van het aantal deelnemers
 • Rekrutering en briefing van het begeleidende team.
 • Uitnodiging van de deelnemers op basis van het profiel van de gebruikers

Verloop

Verwelkoming

10 min

Bij aankomst:

 • vullen de deelnemers een profielformulier in met:
  - Hun gegevens (naam, voornaam, e-mail)
  - Hun profiel: beroep, leeftijd, nationaliteit,
  - Hun anekdote over de wijk: wat ik het leukste vind aan de wijk is:
 • Een ontvangen perimeterkaart van de wijk: (Toolfiche: “Perimeter van de wijk”).

Presentatie

10 min

Presentatie van het project, de doelstellingen en het programma van de workshop door de moderator

Het uiterlijk

20 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun indruk van de wijk te delen ten aanzien van ligging, geschiedenis, cultuur en sociologie (zie vragen in de Toolfiche “Uiterlijk van de wijk”).

 • De moderator stelt de vragen die op de fiche staan aan de deelnemers
 • De deelnemers schrijven op post-its hun antwoord in de vorm van sleutelwoorden
 • De moderator haalt de post-its op en leidt de discussie tussen de deelnemers rond de sleutelwoorden.
 • De secretaris neemt nota.

De handel

20 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun indruk van de wijk te delen ten aanzien van lokale handel, integratie in de gemeente, evolutie, klanten: (zie de vragen in de Toolfiche "Handelzaken van de wijk").

 • De moderator stelt de vragen die op de fiche staan aan de deelnemers
 • De deelnemers schrijven op post-its hun antwoord in de vorm van sleutelwoorden
 • De moderator haalt de post-its op en leidt de discussie tussen de deelnemers rond de sleutelwoorden.
 • De secretaris neemt nota.

De perceptie

20 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun indruk van de wijk te delen ten aanzien van reputatie, mentalisering, bekendheid, imago (zie vragen in de Toolfiche “Perceptie").

 • De moderator stelt de vragen die op de fiche staan aan de deelnemers
 • De deelnemers schrijven op post-its hun antwoord in de vorm van sleutelwoorden
 • De moderator haalt de post-its op en leidt de discussie tussen de deelnemers rond de sleutelwoorden.
 • De secretaris neemt nota.

De personificatie

15 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun psychologische indruk van de wijk te delen: Wat is zijn/haar karakter? Zijn/haar uiterlijk? Zijn/haar levensstijl? Wat zeggen zijn/haar vrienden? Zijn/haar kwaliteiten, zijn/haar gebreken? Zijn/haar waarden? Zijn/haar hobby's, vakanties, lectuur? Zijn/haar woning? (zie de vragen in de toolfiche "Personificatie"). Het doel van de oefening is om de wijk te personifiëren, haar ziel bloot te leggen alsof het een mens is.

 • Op basis van de Toolfiche “Personificatie” stelt de moderator vragen aan de deelnemers, leidt hij de discussie en noteert hij gaandeweg essentiële informatie.
 • De secretaris neemt nota van elke toelichting

Het Chinese portret

15 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun indruk van de wijk te delen gebruik makend van hun zintuigen en verbeeldingskracht (zie Toolfiche “Chinees portret van de wijk”). Het doel van de oefening is om analoge beelden van de wijk voor te stellen om zo haar ‘ownership’ te vergemakkelijken.

 • Op basis van de toolfiche “Portret van de wijk” stelt de moderator vragen aan de deelnemers, leidt hij de discussie en noteert hij gaandeweg essentiële informatie.
 • De secretaris neemt nota van elke toelichting

Mijn symbolen van de wijk

20 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun indruk van de wijk te delen gebruik makend van symbolen (zie toolfiche “Mijn symbolen van de wijk”). Het doel van de oefening is om nieuwe identiteitsinformatie te vinden via tekenen en creëren.

 • De moderator deelt aan alle deelnemers de Toolfiche "Symbolen van de wijk” uit.
 • Elke deelnemer vult de fiche individueel in.
 • Elke deelnemer deelt zijn visie en tekening met de groep
 • De moderator leidt de discussie
 • De secretaris neemt nota van elke toelichting

Afsluiting

10 min

De deelnemers worden uitgenodigd om de tekeningen van de live painter te bekijken en om ieder een laatste indruk van de wijk te geven

 • De secretaris neemt nota van de discussie.
 • De moderator bedankt de groep en kondigt de volgende stappen aan

Meedelen van de resultaten:

 • Het verslag van de workshop opstellen
 • Het verslag van de workshop bezorgen aan de deelnemers
 • Een tevredenheidsvragenlijst naar de deelnemers sturen
 • (Een artikel over de workshop schrijven en publiceren)