Een stad met een handel op mensenmaat, meelevend, flexibel en innovatief.

De Smart Retail City is een stad met een goede kennis van de stadshandel, van de klant en van de nieuwe trends. Ze steunt de samenwerkingen tussen de actoren van het grondgebied om de handel te stimuleren en die naar excellentie te doen evolueren.

De revolutie van de commerciële sector (evolutie van de technologie, van het consumptiegedrag, van de territoriale dynamiek, …) moet leiden tot het omvormen van de winkel en niet tot het verdwijnen daarvan.

Om zich te handhaven of te ontwikkelen moet de stadshandel naar een hoger niveau van excellentie evolueren met het oog op een permanent concurrentieel voordeel. De handel moet zich heruitvinden op basis van de behoeften van de stad en haar gebruikers, haar innovatieve capaciteiten aanmoedigen en een strategie bedenken voor een langetermijnontwikkeling.

Notre processus d’innovation

Onderzoek
Positionering
Co-creatie
Ontwikkeling

Onze aanpak stimuleert de betrokkenheid van de burger bij het ontwerpen en ontwikkelen van innovatieve oplossingen in alle etappes van het innovatieproces.

De Smart Retail City Lab, een initiatief van hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, is een onderzoeks- en innovatieproject waarbij de gebruiker centraal staat. Het hoofddoel daarvan is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar het pad van de Smart Retail City leiden.

Zo hebben we een projectdesigncyclus in vier fasen ontwikkeld, die de gebruiker moet begeleiden bij de uitdrukking van zijn behoeften tijdens de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten.

Het lab wordt medegefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie voor de FEDER 2015-2020 programmering, en wordt gecertificeerd door het Enoll netwerk sinds 2017.

Kom op voor uw stad en neem deel aan dit experiment om mee te bouwen aan de stadshandel van morgen.
Dit platform richt zich tot alle actoren van de stad: burgers, handelaars, leden van een openbare instelling, creatieve professionals, handelsexperts, klanten, onderzoekers, studenten... al diegenen die zich op enige wijze betrokken voelen bij de commerciële stadsontwikkeling.