Methode

Interview TID

Kwalitatief interview dat zal toelaten de identiteit van de wijk te bevatten, gezien door de ogen van een van haar specifieke actoren: de themadeskundigen van de wijk. Dit interview past vooral in het kader van de identiteitsanalyse. De thema's zijn divers en focussen op verschillende facetten van de handelswijk: haar stedenbouw, haar geschiedenis, haar geografie, haar economische ontwikkeling, enz.

Fase

Onderzoek

Type oefening

 • Gegevensverzameling

Duur

1uur

Moeilijkheid

1/5

Mate van betrokkenheid

informant,

Aantal

1

Profiel

Gebruikers van de wijk representatief voor het gekozen thema

Operationeel team

1 interviewer (+ 1 secretaris)

Plaats

Idealiter naar keuze van de deelnemer

Benodigd materiaal

Blad om aantekeningen te maken, recorder

Voordelen

Laat toe de perceptie van een wijk op individueel vlak te bevatten en originele anekdotes te verzamelen.

Aandachtspunten

Bij deze in het bijzonder kwalitatief gerichte benadering is het belangrijk om, behalve de antwoorden, ook de houding, de gebaren en de reacties van de respondent in verhouding tot de vragen te noteren. De non-verbale communicatie is even belangrijk als de woorden.

Bereidingstijd)

 • Keuze van de te ondervragen deskundigen volgens hun activiteit en hun profiel
 • Bepaling van het trefpunt
 • Voorbereiding van het materiaal voor het interview en de aantekeningen

Verloop

 • De moderator licht de deelnemer de context toe van het project
 • De interviewer stelt de vragen geleidelijk aan en laat het gesprek de vrije loop
 • De interviewer of de secretaris maken aantekeningen van het interview

Meedelen van de resultaten:

 • De aantekeningen nalezen/reviseren
 • De enquêtes analyseren met aanduiding van de convergentie- en divergentiepunten
 • Een enquêteverslag opstellen
 • Een tevredenheidsvragenlijst aan de deelnemers verzenden
 • Optioneel: Een artikel over de workshop schrijven en publiceren