Methode

Just a chat

Oefening m.b.t. het delen van ervaring en thematische meningen over een specifiek onderwerp in drie tijden van 45 minuten. Elke pauze biedt de mogelijkheid om ideeën te vormen en voor te stellen. De discussiethema's worden verdeeld per tijd en per lokaal en de deelnemers kiezen aan welke tabel ze willen deelnemen.

Fase

Co-creatie

Type oefening

 • Ontwikkeling van ideeën

Duur

3 uur

Moeilijkheid

2/5

Mate van betrokkenheid

cocreator,

Aantal

20 tot 100

Profiel

Gebruikers van het thema rekruteren. Zorgen voor een zekere diversiteit in het panel, een evenwicht tussen de geslachten en een verscheidenheid in achtergronden, expertisegebieden en CSP's.

Operationeel team

1 algemene moderator - 1 moderator en één secretaris per discussieruimte

Plaats

De ruimte moet bestaan uit een lokaal van het type ‘amfitheater’ dat plaats biedt aan alle deelnemers en uit zoveel discussielokalen als nodig.

Benodigd materiaal

Viltstiften, flipover, catering, interne signalisatie.

Voordelen

Een onderwerp snel en vanuit verschillende invalshoeken analyseren; mensen samenbrengen rond een probleem; een klimaat scheppen dat gunstig is voor het ondernemen van actie.

Aandachtspunten

Bereidingstijd)

 • Het algemene thema in gedachten houden en dit in zoveel vragen indelen als nodig (één vraag = één discussietafel)

 • De relevante gebruikers uitnodigen voor de workshop
 • Een catering organiseren
 • Moderators en secretarissen voor elk thema aanwijzen
 • De verschillende lokalen, thema’s en roosters meedelen
 • Lege flip-overbladen in het gemeenschappelijke lokaal plaatsen. Op deze bladen worden tussen elke discussietijd de ideeën van de deelnemers genoteerd.

Verloop

Presentatie

5 min

De moderator legt de context, de doelstellingen van de workshop en de spelregels uit: -Er worden verschillende thema's per lokaal verdeeld -Iedereen is vrij om naar het lokaal van zijn keuze te gaan -Iedereen is vrij om een lokaal te verlaten wanneer hij wil -Er is een moderator en een secretaris per lokaal die de discussie leidt en noteert

 • Elke deelnemer ontvangt een "roadmap" met een planning en een verdeling van de lokalen en met ruimte voor het maken van aantekeningen (zie toolfiche "Roadmap")

Tijd 1

45 min

De deelnemers kiezen hun discussieruimte en delen hun mening over de gestelde vraag

 • De moderator gaat snel de tafel rond en begint de eerste vragen te stellen. Hij kan het vooraf voorbereide discussieblad volgen (zie toolfiche "Discussieleidraad")
 • De deelnemers antwoorden vrij en de secretaris noteert de antwoorden.

Pauze 1

15 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun volgende discussielokaal te kiezen en om hun ideeën over het onderwerp te delen. Deze ideeën worden genoteerd op de hiertoe voorziene flip-overbladen in het gemeenschappelijke lokaal.

Tijd 2

45 min

In hun nieuwe discussielokaal delen de deelnemers hun mening over de gestelde vraag

 • De moderator gaat snel de tafel rond en begint de eerste vragen te stellen. Hij kan het vooraf voorbereide discussieblad volgen
 • De deelnemers antwoorden vrij en de secretaris noteert de antwoorden.

Pauze 2

15 min

De deelnemers worden uitgenodigd om hun volgende discussielokaal te kiezen en om hun ideeën over het onderwerp te delen. Deze ideeën worden genoteerd op de hiertoe voorziene flip-overbladen in het gemeenschappelijke lokaal.

Tijd 3

45 min

In hun nieuw discussielokaal delen de deelnemers hun mening over de gestelde vraag

 • De moderator gaat snel de tafel rond en begint de eerste vragen te stellen. Hij kan het vooraf voorbereide discussieblad volgen
 • De deelnemers antwoorden vrij en de secretaris noteert de antwoorden.

Conclusie

10 min

De deelnemers worden uitgenodigd om samen te komen in het collectieve lokaal en om samen een laatste moment te delen.

 • De moderator vat de workshop samen en stelt een afsluitende vraag aan alle deelnemers: noem een idee dat u onthouden hebt, zeg wat u is opgevallen?

Meedelen van de resultaten:

 • De aantekeningen van elke secretaris verzamelen
 • Het verslag van de workshop bezorgen aan de deelnemers
 • Een tevredenheidsvragenlijst naar de deelnemers sturen (Toolfiche "Tevredenheidsvragenlijst")
 • Optioneel: Een artikel over de workshop schrijven en publiceren