Methode

Mijn wijk van morgen

Convergentiemethode voor de positionering van het onderzoeksgebied in functie van zijn gebruikers. Met deze methode, aangepast aan het begrip territoriale marketing, kunnen de uitdagingen van de wijk en de te ontwikkelen operationele doelen worden bepaald om het gebied aan de vraag aan te passen. Deze methode volgt op de methode "Allemaal profilers".

Fase

Positionering

Type oefening

 • Convergentie

Duur

3uur

Moeilijkheid

4/5

Mate van betrokkenheid

advancer,

Aantal

ongeveer 20

Profiel

Usagers ayant une bonne connaissance du territoire concerné : commerçants, riverains, consommateurs, pouvoirs publics Gebruikers met een goede kennis van het onderzoeksgebied: handelaars, wijkbewoners, consumenten, lokale overheidsinstanties, academische deskundigen

Operationeel team

1 algemene moderator , 1 secretaris

Plaats

Een vergaderzaal met tafel en stoelen

Benodigd materiaal

markers, flipchart, post-it

Voordelen

Laat toe een gemeenschappelijke visie voor de wijk te bepalen Betrekt de actoren van een gebied van bij het begin van het project

Aandachtspunten

Bereidingstijd)

 • Voorbereiding van het animatiemateriaal
 • Uitnodiging van de deelnemers

Verloop

Presentatie

5 min

De moderator licht de context , de doelen van de workshop en de spelregels toe:

DIAGNOSE: de SWOT van de wijk

30 min

De deelnemers worden verzocht om op basis van de sleutelwoorden ingebracht tijdens de workshop "Allemaal profilers" samen de SWOT van de wijk in te vullen (zie toolfiche "SWOT"). Een objectieve diagnose die de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen op drie niveaus indeelt: op niveau van de gebruiker, van de zaak en van de stedelijke context.

 • De moderator kiest een sleutelwoord geschreven op een post-it en vraagt de deelnemers of dat in de SWOT inpast en zo ja in welk vak.
 • De moderator herhaalt dit tot alle sleutelwoorden zijn opgebruikt.
 • De deelnemers mogen nieuwe woorden toevoegen.
 • De moderator neemt een foto van de SWOT.

DIAGNOSE: de persona's "gebruikers van de wijk" (30 min.)

30 min

De deelnemers worden verzocht om de typische gebruikers van de wijk , de persona's, te omschrijven. Deze vertegenwoordigen het ideale doelpubliek van de wijk. Dit is mogelijkerwijs beperkend in verhouding tot de vele doelpublieken maar vormt er de spil van. De projecten voor de wijk moeten in functie van dit doelpubliek worden ontwikkeld. In dit geval zijn de consumenten en de handelaars de begunstigden van het project.

 • Elke deelnemer vult individueel een personafiche "handelaar" of een personafiche "klant" in.
 • Elke deelnemer legt zijn fiche voor.
 • De moderator leidt het gesprek
 • Elke deelnemer plakt zijn personafiche op de muur aan

OVERZICHT: de interactie gebruikers/wijk

15 min

De deelnemers worden verzocht om de interactie tussen de wijk en haar gebruikers te omschrijven, hun gevoelens van betrokkenheid ten opzichte van de wijk, hun behoeften en hun wensen. Kortom, wat de wijk inboezemt en wat dat bij haar gebruikers opwekt

 • De moderator neemt de post-its van de SWOT en plaatst die in de overzichtstabel (zie toolfiche “interactie”)
 • De deelnemers wisselen van gedachten over de opgewekte indrukken en gevoelens
 • De moderator maakt aantekeningen in de tabel

AMBITIE

30 min

De deelnemers worden verzocht hun droom voor te stellen van de ideale wijk in termen van de 4 actiethema's: handelsvestiging, kennis van de handel, stedelijke omgeving, leven van de wijk. Deze oefening betreft de formulering van een langetermijnambitie voor de wijk. Il s’agit dans cet exercice de définir l’ambition à long-terme pour le quartier.

 • De moderator overhandigt aan elke deelnemer de toolfiche "Ambities voor mijn wijk"
 • Elke deelnemer vult de fiche individueel in
 • De deelnemers stellen om beurten hun droom voor elk thema voor
 • De moderator noteert elke droom op een blad van de flipchart.

AANBEVELINGEN

45 min

De deelnemers worden verzocht om in functie van de ambities voor de wijk nauwkeurige aanbevelingen voor te stellen. In deze oefening komt het erop aan de haalbare doelen op korte en middellange termijn te bepalen.

 • De deelnemers worden in twee groepen opgesplitst en de ambities worden over de twee groepen verdeeld.
 • Voor elke ambitie stellen de groepen een nauwkeurig operationeel doel voor.
 • Elke groep presenteert zijn operationele doelen.
 • De moderator leidt het gesprek om naar een gemeenschappelijke visie te convergeren.

Conclusie

5 min

De moderator bedankt de deelnemers en kondigt de volgende stappen aan.

Meedelen van de resultaten:

 • Het verslag van de workshop aan de deelnemers verzenden voor commentaar en validatie
 • Een tevredenheidsvragenlijst aan de deelnemers verzenden
 • Een artikel over de workshop schrijven en publiceren