Methode

Next

Methodologie voor continue verbetering om de gerealiseerde projecten te evalueren, richting geven en in perspectief te plaatsen. Tijdens een participatieve workshop met de gebruikers kunnen meningen gepeild, gedeeld en samengebracht worden.

Fase

Ontwikkeling

Type oefening

 • Beoordeling

Duur

4uur

Moeilijkheid

2/5

Mate van betrokkenheid

advancer,

Aantal

4 tot 10

Profiel

Rekruteren van de gebruikers van het te evalueren project of de te evalueren activiteit of strategie. Idealiter rechtstreekse en onrechtstreekse gebruikers mixen om een diepgaand inzicht in het thema te krijgen

Operationeel team

1 algemene moderator - 1 secretaris

Plaats

De ruimte moet bestaan uit twee lokalen die zijn uitgerust met stoelen en tafels

Benodigd materiaal

Viltstiften, flipover, post-its

Voordelen

Samen en op constructieve wijze ideeën uitwisselen over een project, een coherente richting vinden in het kader van een project

Aandachtspunten

Bereidingstijd)

 • Een activiteitenverslag van het project opstellen: met de details van elk van de drie hoofdlijnen: doelstellingen, realisaties, resultaten.

 • De relevante gebruikers uitnodigen voor de workshop en het activiteitenverslag van het project ter lezing versturen
 • De verschillende tools actualiseren op basis van het project

Verloop

Collectieve lezing van het activiteitenverslag

10 min

De deelnemers lezen het activiteitenverslag individueel en voorzien het van aantekeningen

Evaluatie

60 min

De deelnemers worden uitgenodigd om eenevaluatie van elke doelstelling, realisatie en uitkomst van het project voor te stellen door het deel "evaluatie" van de tabel in te vullen (zie de Toolfiche "Evaluatie/Kapitalisatie" ).

 • De deelnemers schrijven in twee groepen hun opmerkingen op de post-its en zij kleven deze in de tabel in het deel ‘evaluatie’.
 • Na 40 minuten komen de twee groepen bijeen om de verschillende voorgestelde punten te bespreken
 • De secretaris neemt nota van de hele discussie

Kapitalisatie

50 min

De deelnemers worden uitgenodigd om goede praktijken of verbeteroplossingen voor elk evaluatiepunt voor te stellen door het deel "Kapitalisatie" van de tabel (Toolfiche “evaluatie/kapitalisatie” ) in te vullen .

 • De twee groepen wisselen hun tabel uit.
 • Elke groep vult met post-its de voorstellen voor goede praktijken en verbeteroplossingen die respectievelijk verband houden met de sterke en zwakke punten die door de andere groep zijn voorgesteld.faibles proposés par l’autre groupe.
 • Na 30 minuten komen de twee groepen bijeen om de verschillende voorgestelde punten te bespreken.
 • De secretaris neemt nota van de hele discussie

Oriëntatie

50 min

De deelnemers worden uitgenodigd om eenmodellering van het toekomstige project voor te stellen door de tabel in te vullen (oriëntatie )

 • Samen en op basis van de bovenstaande punten bespreken en beantwoorden de deelnemers de vragen van de tabel "oriëntatie".
 • De moderator leidt het gesprek en vat de voorstellen de voorstellen samen die hij op de tabel schrijft.
 • De secretaris neemt nota van de hele discussie

Meedelen van de resultaten:

 • Het verslag van de workshop bezorgen aan de deelnemers
 • Een tevredenheidsvragenlijst naar de deelnemers sturen (Zie toolfiche "Tevredenheidsvragenlijst”)
 • (Een artikel over de workshop schrijven en publiceren)