Onze methoden

Fase : Co-creatie
Type oefening : Convergentie
Deelnemers : Tester
Duur : 15 dagen
Fase : Positionering
Type oefening : Gegevensverzameling, Ontwikkeling van ideeën
Deelnemers : Advancer
Duur : 3uur

We hebben werkmethoden ontwikkeld en uitgetest die we tot uw beschikking stellen.

Het Smart Retail City Lab stelt u methoden voor die beantwoorden aan elle etappen van een project: gaande van het opzoeken van gegevens tot de concrete invoering van innovatieve oplossingen via tools voor de ontwikkeling van nieuwe ideeën.

Die gedetailleerde, downloadbare en printbare methoden vergemakkelijken uw opzoekingen zodat u uw eigen innovatiecycli tot een goed einde kan brengen.