Onze engagementen

Het einddoel van ons project is de participatieve realisatie van een manifest.

Wij stellen die hier voor in de vorm van een lijst van engagementen die waarden uitdragen zoals responsabilisering, integratie en deelzaamheid.

Wij nodigen de stuwende krachten van de stad uit om dat initiatief te volgen: burgers, handelaars, professionals van de sector, publieke actoren... wij zijn allemaal actoren van de stad!

Laten we onze ervaringen, ideeën en knowhow bundelen om oplossingen te bedenken voor de toekomst van de stadshandel.

Al onze engagementen en al onze experimenten vormen een voedingsbodem voor die globale denkpiste die als voorbeeld kan dienen voor andere gebieden.