Methode

De toekomst

Convergentiemethode waarmee een strategische en operationele positionering kan worden voorgesteld voor een problematiek. Bepaalt de uitdagingen op lange termijn en de ontwikkeling van operationele doelen op middellange termijn.

Fase

Positionering

Type oefening

 • Convergentie

Duur

3uur

Moeilijkheid

4/5

Mate van betrokkenheid

cocreator, userinnovator,

Aantal

10 tot 20

Profiel

Gebruikers met een goede kennis over het desbetreffende thema

Operationeel team

1 algemene moderator , 1 secretaris

Plaats

Een vergaderzaal met tafels en stoelen

Benodigd materiaal

Vltstiften, flipchart, post-its

Voordelen

Een gemeenschappelijke visie definiëren over het behandelde thema

Aandachtspunten

Bereidingstijd)

 • Het animatiemateriaal voorbereiden;
 • De deelnemers uitnodigen;
 • Het onderzoeksdossier samen met een toolfiche ‘SWOT’ naar de deelnemers sturen vóór de workshop.

Verloop

Presentatie

5 min

De moderator licht de context, de doelen van de workshop en de werkwijze toe:

Stand van zaken

30 min

De deelnemers worden gevraagd om hun ervaring en indruk over het thema te delen.

 • De deelnemers stellen zich om beurten voor en leggen kort uit waarom zij met dit thema bezig zijn.
 • De moderator stelt de belangrijkste punten voor van het onderzoeksdossier dat de deelnemers op voorhand hebben ontvangen.
 • De moderator vraagt de deelnemers om hun mening te delen over het onderzoeksdossier als antwoord op de vraag: “Wat is het belangrijkste dat u onthoudt van dit onderzoeksdossier?”
 • De deelnemers antwoorden om beurten.

DIAGNOSE: de SWOT

45 min

De deelnemers worden gevraagd om samen een SWOT in te vullen (zie toolfiche ‘SWOT’) op basis van het onderzoeksdossier dat het omkaderend team op voorhand heeft samengesteld. Een objectieve diagnose die de sterke en zwakke punten, opportuniteiten en bedreigingen op drie niveaus indeelt: op het niveau van de gebruiker, van de handelszaak en van de stedelijke context.

 • De deelnemers noteren op post-its de sleutelwoorden die bij hen opkwamen toen ze het onderzoeksdossier lazen (1 sleutelwoord per post-it).
 • De moderator verzamelt een per een de sleutelwoorden en kleeft ze met de hulp van de deelnemers in de SWOT-tabel.
 • De moderator brengt de discussie op gang zodat de groep eensgezindheid kan bereiken over de behandelde onderwerpen.

AMBITIE

30 min

De deelnemers worden gevraagd om hun dromen rond het thema te delen. Het is de bedoeling om de ambitie op lange termijn te bepalen: de spelers van het besproken thema (human), het gebied (urban) en de handelsontwikkeling (business).

 • De moderator overhandigt aan elke deelnemer de toolfiche ‘Ambities’.
 • Elke deelnemer vult de fiche individueel in.
 • De deelnemers stellen om beurten hun droom voor.

AANBEVELINGEN

De deelnemers worden verzocht om nauwkeurige aanbevelingen voor te stellen in lijn met de ambities voor het thema. In deze oefening komt het erop aan de haalbare doelen op korte en middellange termijn te bepalen.

 • De deelnemers worden in twee groepen ingedeeld.
 • De groepen stellen voor elke ambitie nauwkeurige operationele doelstellingen voor.
 • Elke groep presenteert zijn operationele doelstellingen.
 • De moderator leidt het gesprek om tot een gemeenschappelijke visie te komen.

Conclusie

5 min

De moderator bedankt de deelnemers en kondigt de volgende stappen aan.

Meedelen van de resultaten:

 • het verslag van de workshop verzenden naar de deelnemers voor commentaar en goedkeuring;
 • de deelnemers een tevredenheidsvragenlijst sturen;
 • een artikel over de workshop schrijven en publiceren.

Tools